Thứ Ba, 12 tháng 1, 2010

Nối len

Khi đang đan mà cần nối thêm len, bạn làm như sau:Chú ý 3 mũi đầu bạn dùng 2 sợi len cùng lúc, hai sợi thực ra là sợi mới chập đôi, để đầu sợi len được ghim chắc vào phía trong sản phẩm đan. Tới khi sang mặt đối diện thì 3 mũi cuối bạn đan tưởng như chập đôi từng mũi một, vì mỗi mũi lúc đó có hai sợi len cuộn lại.
Bạn cũng có thể dùng cách nối len này để cải màu len.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét