Thứ Hai, 11 tháng 1, 2010

Chuyển màu len ngay từ đầu dòng đan

Muốn chuyển màu len ngay từ mép sản phẩm đan, bạn chỉ cần làm thao tác khá đơn giản như sau:Hoặc cẩn thận hơn nhằm giữ đầu len nối được chắc chắn, bạn làm như sau:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét