Thứ Bảy, 16 tháng 1, 2010

Chiết cho phần đan cốt

Thông thường chúng ta chỉ dùng một kiểu chiết cơ bản, thông dụng nhất để chiết cho các kiểu đan, nhưng thực ra bạn nên tuân thủ nguyên tắc mũi đan thuận thì chiết kiểu mũi đan thuận, còn mũi đan nghịch thì chiết kiểu mũi đan nghịch, sợi dây len luôn được đặt đúng chiều của loại mũi đan thuận hay nghịch, như thế mép chiết sẽ đẹp hơn. Ví dụ với phần đan cốt, bạn chiết như sau:Ở cuối đoạn video trên, người ta có so sánh hai kiểu chiết trên hai miếng len đan cốt, kiểu thông dụng làm cho miếng đan cốt bị cố định một mép, còn một mép co dãn. Còn kiểu chiết thứ hai linh động theo loại mũi đan thuận hay mũi đan nghịch mà vắt dây và chiết khác nhau thì giúp cho miếng đan cốt được co dãn đều cả hai mép sản phẩm, đúng với đặc trưng của đan cốt là tạo sự co dãn cao.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét