Chủ Nhật, 3 tháng 1, 2010

Đan chập thuận 2 mũi nghiêng trái - ssk

Bạn có thể hình dung 1 ví dụ đơn giản sau: hai bên nách áo cần đan hẹp ngược chiều với nhau, vì cùng hẹp dần về phía giữa áo. Như thế sẽ cần đan chập nghiêng phải và cả nghiêng trái. Rất nhiều trường hợp khác khiến bạn cần sử dụng cách đan nghiêng 2 bên khác nhau, nên không thể sử dụng một cách đan chập.

Sau đây là cách đan chập thuận 2 mũi nghiêng trái, ký hiệu tiếng Anh của nó là ssk:

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét